geovial slp, fundada a l’any 1.997, és una empresa dedicada a l’Enginyeria Civil, especialitzada en obres lineals, portant a terme les tasques de:

 • Direcció d’obra
 • Coordinació de Seguretat i Salut
 • Redacció de Projectes
 • Assistència Tècnica
 • Auditories de seguretat viària
 • Informes Pericials, etc.

Les principals àrees d’actuació dels últims anys han estat:

 • Carreteres : nou traçat, reforç i obres complementàries
 • Autopistes : millora enllaços
 • Esculleres, passeigs marítims
 • Pantalles acústiques, murs, barreres de seguretat
 • Ports
 • Construcció rotondes
 • Protecció de talussos
 • Transports
 • Travesseres urbanes i zones industrials
 • Urbanització

Generalitat, 8-14, Esc. A. 1er. – 08850 GAVÀ (Barcelona) - Tel. 93 662 92 11 - Fax. 93 662 14 89 - geovial@geovial.com - Disseny web: Grafkic